Tjänster

Vår firma erbjuder kunskap och kvalité inom bygg, kakel, målning och renovering.

Till våra olika projekt anlitar vi våra samarbetspartners inom respektive område, så som: el, plåt, vvs m.fl. Samtliga har utbildning och stor kunskap inom sitt/sina områden.

Exempel på våra tjänster:
- uteplatser
- verandor och altaner
- ombyggnad och tillbyggnad
- takarbete - kök - golvläggning
- spackling - målningsarbete
- stenläggning
- betongarbete som murning och fasadrenovering.